Infraservice Nord AB har 2014-­07-­01 förvärvat alla aktier i Energy Technical Services AB (ETS). ETS är med sina 19

anställda ett av de ledande företagen inomnät, kraft och belysning i Sundsvall.  

ETS grundades 2011 av 6 delägare med mångårig erfarenhet av entreprenader och service i energibranschen.

Sedan 2011 har bolaget primärt utvecklats inom affärsområdena installation, beredning/projektering och projektledning

inom kraft, nät och belysning. Kunderna är primärt energibolag, kommuner, byggföretag samt kommersiella fastigheter.

VD och tidigare delägaren Bengt Näslund kommer att jobba kvar som VD i ETS. Resterande delägare lämnar i och med köpet sina styrelseuppdrag och andra åtaganden inombolaget.

Infraservice Nord AB har sedan starten 2010 specialiserat sig inom elnät, trafiksignaler, park och gatubelysning.Infraservice Nord AB sysselsätter ca 15 personer i Norr och Västerbotten.  Genom förvärvet säkrar Infraservice bland annat lokalkapacitet och i ett första steg möjlighet att säkerställa avtalet mot Sundsvalls kommun avseende drift och underhåll av deras gatu-­‐och belysningsnät, med start 1 september 2014. Infraservice får även tillgång till ETS unika kompetens inom beredning/projektering och projektledning inom nät och kraft.

Infraservice Nord ABs ägare (Nelab Invest AB och Skylift i NorrAB)är sedan lång tid (80 år resp.15 år) verksamma inom elinstallation och närliggande verksamhetsgrenar.  Tillsammans omsätter Infraservice Nord ABs ägarbolag ca150 mkr och sysselsätter ca 100 personer.

–       ETS har sedan starten 2011 haft en stark utveckling på marknaden och byggt upp mycket goda kundrelationer.  I syfte att hitta en säker plattform för fortsatt utveckling har tidigare ägare under en period sökt en köpare som har förmåga och ambition att bidra till ETS fortsatta utveckling.  Det känns därför väldigt positivt att Infraservice Nord AB nu tar över ägandet och att vi tillsammans med dem och vår personal får möjlighet att utveckla bolaget vidare, säger Bengt Näslund VD på ETS.

–       Förvärvet innebär en kompetensförstärkning. Att vi även kan bredda den geografiska spridningen avverksamhet till mellannorrland är extra kul eftersom vi strävat efter det under senare år, säger Mikael Nordvall, VD Infraservice Nord AB. ETS kunskap i kombination med kundstrukturen passar väl in i Infraservice Nords strategi och det kommer att ge synergimöjligheter i bådabolagen redan från förstadagen.

– Sedan övertagandet har ETS och Infraservice Nord AB anställt 3 elektriker i Sundsvall och söker nu ytterligare beredare/projektörer, projektledare och elektriker!

För mer information:  

Mikael Nordvall, mikael.nordvall@infraservicenord.se, 070-­‐5687075, www.infraservicenord.se