Projektet omfattar följande:

Avtalet avser beställarens behov av beredare och beredartjänster som kommer att avropas löpande under avtalstiden.

Avtalstiden för detta avtal är 2 år.

Vi på ETS tackar Skellefteå Kraft för förtroendet att få hjälpa dem med beredning på deras uppdrag.

Detta avtal är ett led i vår strategi, vi ska erbjuda entreprenörer av lokalnät våra tjänster allt från projektering och beredning.