Projektet omfattar följande:

Beredning åt Vattenfall Services Nordic AB i första hand beredning av projekt för slutkund EON Elnät AB på deras avtalsområden Norra Nord och Södra Nord men även beredning för andra slutkunder kan förekomma.

Avtalstiden för detta avtal är 1,5 år.

Detta avtal är ett led i vår strategi, vi ska erbjuda entreprenörer av lokalnät våra tjänster allt från projektering och beredning.