ETS tecknar ramavtal med ELLEVIO AB

Detta Ramavtal avser Tjänster för att täcka in behovet av inom bl.a. följande kompetensområden:

El Lokalnät avser spänningsnivå 0,4 till 24 kV.

Beredare:

Uppdraget innefattar, anslutningsärenden, projektering, beredning, kostnadsberäkning, markägarkontakter, hantering av avtal och tillstånd och sammanställning av material.

Detta Ramavtal börjar gälla 2018-04-01 och gäller två (2) år med option för Beställaren att förlänga upp till 6 år.