ETS har fått förlängning på befintligt avtal med 1 år avseende beredning lokalnät.