ETS tecknar ramavtal med Vattenfall Eldistribution AB

Detta Ramavtal avser Tjänster för att täcka in behovet av inom bl.a. följande kompetensområden:

El Lokalnät avser spänningsnivå 0,4 till 24 kV.

Uppdraget innefattar, anslutningsärenden, projektering, beredning, kostnadsberäkning, markägarkontakter, hantering av avtal och tillstånd och sammanställning av material.

Detta Ramavtal börjar gälla 2019-01-01 och gäller två (2) år med option för Beställaren att förlänga upp till 3 år.

Mer information kan lämnas av