Beredare till lokalnät ETS

Energy Technical Services Sweden AB, ETS är ett bolag som idag arbetar med tjänster inom energiproduktion och energidistribution. Företaget är beläget i Sundsvall med ägare och medarbetare som har mångårig erfarenhet av marknaden och är väl kända av kunderna. Bolaget...

Ramavtal Vattenfall Eldistribution AB

ETS tecknar ramavtal med Vattenfall Eldistribution AB Detta Ramavtal avser Tjänster för att täcka in behovet av inom bl.a. följande kompetensområden: El Lokalnät avser spänningsnivå 0,4 till 24 kV. Uppdraget innefattar, anslutningsärenden, projektering, beredning,...