Ramavtal Vattenfall Eldistribution AB

ETS tecknar ramavtal med Vattenfall Eldistribution AB Detta Ramavtal avser Tjänster för att täcka in behovet av inom bl.a. följande kompetensområden: El Lokalnät avser spänningsnivå 0,4 till 24 kV. Uppdraget innefattar, anslutningsärenden, projektering, beredning,...

Ramavtal ELLEVIO AB

ETS tecknar ramavtal med ELLEVIO AB Detta Ramavtal avser Tjänster för att täcka in behovet av inom bl.a. följande kompetensområden: El Lokalnät avser spänningsnivå 0,4 till 24 kV. Beredare: Uppdraget innefattar, anslutningsärenden, projektering, beredning,...

Avtal Beredare Elnät JÄMTKRAFT

Projektet omfattar följande: Avtalet avser beställarens behov av beredare och beredartjänster som kommer att avropas löpande under avtalstiden. Avtalstiden för detta avtal är 2 år. Vi på ETS tackar Jämtkraft Elnät AB för förtroendet att få hjälpa dem med beredning på...