EN PROFESSIONELL PARTNER FÖR EFFEKTIVA ENERGITJÄNSTER

NYHETER

Beredare till lokalnät ETS

Energy Technical Services Sweden AB, ETS är ett bolag som idag arbetar med tjänster inom energiproduktion och energidistribution. Företaget är beläget i Sundsvall med ägare och medarbetare som har mångårig erfarenhet av marknaden och är väl kända av kunderna. Bolaget...

läs mer

Ramavtal Vattenfall Eldistribution AB

ETS tecknar ramavtal med Vattenfall Eldistribution AB Detta Ramavtal avser Tjänster för att täcka in behovet av inom bl.a. följande kompetensområden: El Lokalnät avser spänningsnivå 0,4 till 24 kV. Uppdraget innefattar, anslutningsärenden, projektering, beredning,...

läs mer

Ramavtal ELLEVIO AB

ETS tecknar ramavtal med ELLEVIO AB Detta Ramavtal avser Tjänster för att täcka in behovet av inom bl.a. följande kompetensområden: El Lokalnät avser spänningsnivå 0,4 till 24 kV. Beredare: Uppdraget innefattar, anslutningsärenden, projektering, beredning,...

läs mer

Avtal Beredare Elnät JÄMTKRAFT

Projektet omfattar följande: Avtalet avser beställarens behov av beredare och beredartjänster som kommer att avropas löpande under avtalstiden. Avtalstiden för detta avtal är 2 år. Vi på ETS tackar Jämtkraft Elnät AB för förtroendet att få hjälpa dem med beredning på...

läs mer

Avtal konstruktionskonsulter 0,4-170 kV SKELLEFTEÅ KRAFT

Projektet omfattar följande: Avtalet avser beställarens behov av beredare och beredartjänster som kommer att avropas löpande under avtalstiden. Avtalstiden för detta avtal är 2 år. Vi på ETS tackar Skellefteå Kraft för förtroendet att få hjälpa dem med beredning på...

läs mer

Ramavtal Tekniska Konsulttjänster VATTENFALL SERVICE NORDIC AB

Projektet omfattar följande: Beredning åt Vattenfall Services Nordic AB i första hand beredning av projekt för slutkund EON Elnät AB på deras avtalsområden Norra Nord och Södra Nord men även beredning för andra slutkunder kan förekomma. Avtalstiden för detta avtal är...

läs mer

ETS tecknar projektavtal med Vattenfall Services Nordic AB

Vattenfall Services Nordic AB levererar underhållstjänster till nät- och energibolag, industrier, kommuner, landsting och entreprenadbolag i hela Sverige. Projektet omfattar följande: Beredning åt Vattenfall Services Nordic AB i första hand beredning av projekt för...

läs mer

INFRASERVICE NORD AB FÖRVÄRVAR ENERGY TECHNICAL SERVICES AB (ETS)

Infraservice Nord AB har 2014-­‐07-­‐01 förvärvat alla aktier i Energy Technical Services AB (ETS). ETS är med sina 19 anställda ett av de ledande företagen inomnät, kraft och belysning i Sundsvall.   ETS grundades 2011 av 6 delägare med mångårig erfarenhet av...

läs mer