ETT FULLSERVICEFÖRETAG SEDAN 2011

OM ETS

Energy Technical Services Sweden AB, ETS är experter på tjänster inom energiproduktion och energidistribution. Från våra kontor i Sundsvall och Luleå utför vi tjänster över hela Sverige. Sedan 2014 ingår vi i Nelab koncernen som har cirka 100 medarbetare och 150 Mkr i omsättning.

En professionell partner för effektiva energitjänster

ETS är en konkurrenskraftig och prisvärd aktör som erbjuder attraktiva energitjänster och lösningar av högsta kvalitet. En av våra framgångsfaktorer är medarbetarnas breda bakgrund och erfarenhet från energibranschen. Vi jobbar över hela Sverige med service och proaktiva lösningar för energinät upp till 20 kV, vindparker och andra lokal elnätsprojekt. En majoritet av våra uppdrag utförs i mellersta Norrland.. 

NÅGRA AV VÅRA KUNDER & SAMARBETSPARTNERS

Kontakta oss idag för mer information eller konsultation.